menu

 

K o n s u l t a t i o n

Hypnoterapi

Regressionsterapi

Spirituel vejledning

Meditation

Healing

Karrierecoaching

 

Hypnoterapi
Hjertecentreret hypnoterapi er en klientcentreret terapiform, hvor du ved hjælp af afslappende teknikker bringes i en hypnotisk trance og via aldersregression føres tilbage til årsagerne til dine mønstre og problemstillinger.

I selve terapifasen er fokus på dig og sammen med terapeuten identificeres de grundfølelser, der er forbundet med din problemstilling. Der arbejdes med at forløse følelserne ved hjælp af energetisk udløsning (udtryk af følelser via krop og stemme), og i en afsluttende healingfase integreres erfaringerne og de nye indsigter fra terapien både kropsligt og mentalt. Du vil kunne huske alt, hvad der er foregået bagefter.

Hypnoterapi er en effektiv terapiform der ofte er mere kortvarig end andre terapier. Underbevidstheden lagrer alle oplevelser og ved at arbejde direkte med den bliver det vanskeligt at intellektualisere problemerne eller gøre brug af andre forsvarsmekanismer. Via den ændrede bevidsthedstilstand nås de forskellige lag i underbevidstheden, og de tilhørende undertrykte informationer kan bearbejdes direkte, hvilket ofte leder til hurtige resultater. Hypnoterapi egner sig også godt til psykosomatiske sygdomme. Kroppen husker alt og via underbevidstheden kan du få direkte adgang til denne kropsinformation.

Hypnoterapi kan bl.a. anvendes i forbindelse med: stress, angst, lavt selvværd, afhængighedsproblematikker, fobier, incest, smertebehandling, psykosomatiske sygdomme, sorgbearbejdning og selvudvikling.

En hypnoterapisession varer ca. 1 1/2 time og koster kr. 1000,-
Kontakt >>

Y o g a , E n e r g i & T e r a p i